Prezentarea Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea, protejarea şi creşterea biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Olteţului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

*Elaborarea măsurilor de management al ariei naturale protejate Cheile Olteţului în concordanţă cu măsurile de conservare a patrimoniului natural în ariile naturale protejate ale reţelei Natura 2000.

*Creşterea gradului de conştientizare publică şi promovare a ariei naturale protejate Cheile Olteţului prin educaţie ecologică, informare şi consultare privind importanţa conservării, protejării şi creşterii biodiversităţii în această arie.

*Proiectul se desfăşoară pe o durată de 24 luni în aria naturală protejată Cheile Olteţului care face parte din situl Natura 2000 „Nordul Gorjului de Est”

Mai multe informatii le gasiti dand click pe poza:Free Web Hosting